top of page

2022-23 માટે એડ્મિશન પ્રવેશ ચાલુ છે

Updated: Jun 3, 2022


એડ્મિશન મેળવવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો


B.A માં એડ્મિશન મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો:- CLICK HERE


B.Sc માં એડ્મિશન મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો:- CLICK HERE


B.COM માં એડ્મિશન મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો:- CLICK HERE411 views

Recent Posts

See All

તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે તમારી સેમ-2 અને સેમ-4 ની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ તેમજ સીટ નંબરની યાદી આવી ગયેલ છે તો તમામ વિદ્યાર્થીઓએ ચેક કરી લેવુ ( ફરજીયાત] ) * અન્ય કોઈ મુશ્કેલી જણાય તો નીચે આપેલ નંબર

bottom of page